Zachovalosť bankovky

N – bezchybná bankovka ktorá nebola v obehu

0 – nepatrné vady bez prehybu

1 – nepatrne preložená bankovka, slabo ohnuté rožky

2 – viackrát preložená bankovka, najviac jeden ostrý prehyb

3 – silne preložená avšak nie predratá

4 – silne preložená, zašpinená, natrhnutá, oblé rožky

5 – poškodená, znečistená, predratá, chybájúce časti rohov