Cena bankovky

Hodnota bankoviek je zavislá od viacerých faktorov, a to najmä od záujmu kupujúcich o bankovku. Spravidla čím menej kusov sa vyskytuje u zberateľov, tým má vačšiu cenu a na druhej strane od zachovalosti. Všeobecné ajkeď nie vždy použiteľné pravidlo je že cena bankovky v stave 1 je polovičná oproti stavu N, cena bankovky v stave 2 je polovičná oproti stavu 1, a tak ďalej.